Letního tábora na krásném tábořišti v Mrákotíně nedaleko Telče se ve dnech 11. – 25. 8. 2012  zúčastnilo 25 dětí. Počasí nám po celých 14 dní neuvěřitelně přálo, a tak jsme využili ke hrám a výletům nejen okolní louky a lesy, ale také rybník, který je i s  několika kanoemi součástí tábořiště.