„Strojem času do středověku“

15. – 19. 7. 2013

„Ve světě her“

19. – 23. 8. 2013