V sobotu 8. září 2012 proběhla na louce nad Akátkami každoroční akce Bavíme se na Vinohradech. Dopoledne patřilo dětem, Domeček ve spolupráci s pojišťovnou Generali pro ně připravil soutěže a divadlo Kopráb zahrálo pohádku „O princezně s dlouhým nosem. Počasí nám přálo, a tak doufáme, že se nám podařilo nejen dětem zpříjemnit začátek školního roku.