Domeček červení fešáci .

Domeček
Valtická 23
628 00 Brno Vinohrady
domecek@vinohrady.brno.cz
tel: 544 216 684

vedoucí Domečku
Ivana Heindlová
tel: 739 263 997

Domeček je volnočasové zařízení pro děti i dospělé,
které je součástí
Kulturního, vzdělávacího a informačního centra Brno-Vinohrady, příspěvkové organizace, sídlící na adrese Bzenecká 23,  628 00 Brno  tel: 544 216 529
ředitel Mgr. Jiří Huňáček   tel: 731 876 471

Byl otevřen v září roku 1993 a za léta své existence se stal neodmyslitelnou součástí vinohradského společenského života.

               

Během školního roku nabízí pravidelné kurzy pohybové, výtvarné a hudební, a to pro všechny od nejútlejšího věku
až do dospělosti.

Pod jeho výraznou červenou střechou se pravidelně schází také Klub maminek, odehrávají se zde divadelní představení pro nejmenší diváky a další akce.
Kromě toho pořádáme také vystoupení našich pohybových a hudebních  kurzů, výstavy malých výtvarníků, karnevaly, soutěžní a zábavné akce na hřišti a další.
Nedílnou součástí naší činnosti jsou letní tábory,
a to pobytové i příměstské.

Pronájem prostor Domečku:
Možnost využití sálu a výtvarné dílny po dohodě s vedoucí Domečku p. Ivanou Heindlovou, kontakt 739 263 997
Během školního roku zde probíhají pravidelné volnočasové aktivity
Využití pro pohybové aktivity, přednášky, setkání.
Cena pronájmu od 1. 9. 2021
260,- Kč / hod. – sál
350,- Kč / hod. – celý Domeček
Objednávky po dohodě s vedoucí Domečku na e-mail: kvic@vinohrady.brno.cz