16. září   začátek pravidelné činnosti kroužků
4. října  10.00 Divadlo pro nejmenší
6. listopadu 10.00 Divadlo pro nejmenší

23. listopadu  16.00 Divadlo pro nejmenší
4. prosince   Mikulášská nadílka
15. prosince  Vánočníček s divadlem Paravánek

25. ledna 2020  Karneval