„Jak praotec Čech na Jalovec vystoupil“
Tématem letošního tábora byly staré pověsti české, takže jsme si přečetli o Čechovi, o Libuši a Přemyslovi, zahráli si na Bivoje, zkusili skákat jako Šemík, přesvědčili se, že dlouhé vlasy jsou užitečné a mnoho dalšího.
Počasí nám přálo, tak jsme mohli být celé dny venku a užili si výletů i koupání.