V červenci 2019 se nás na Jalovec vydalo 39 dětí a 5 dospělých. Čekal nás týden na středověké téma „Od rolníka ke králi“.
Hledali jsme nového panovníka i poddané na Zubštejnské panství. Obstát mohli jen ti, kteří splnili všechny náročné úkoly z oblasti vojenství, hospodářství, zemědělství i vzdělanosti.
Poslední den proběhlo pasování přímo na hradě Zubštejně.