Na celodenní předvánoční akci se opět setkalo několik set dětí i jejich rodičů. Dopoledne proběhla dílna se zdobením perníčků a výrobou vánočních ozdob, svoje vystoupení předvedli rodiče a děti z hudební školy Yamaha a děvčata ze sportovního aerobiku. Před polednem zazpíval sbor Blahoslava Hajnce a na závěr dopolední části proběhlo losování tomboly, ze které si dvě desítky dětí odnesly pěkné dárečky. Největší nápor na společenský sál nad Albertem vypukl po 15. hodině, kdy se sešly děti z pohybových kroužků Domečku a ZŠ Mutěnická se svými vánočními vystoupeními. Zklidnění po náročném dni  přinesla pohádka divadla Paravánek. Vánočníček byl o zlobivém čertovi a úplný závěr patřil vyprávění o Ježíškovi a zpěvu koled.