Přejeme všem malým i velkým divákům pěkné léto
a těšíme se na viděnou po prázdninách